LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D

ADKOMST

Helårsåpen vei til Sjugurgarden (Brøstet) med to parkeringsplasser. Herfra er det to sommeråpne bomveier, en til Brøstdalen (Tungebrua) og en til Førholen.

GREIT Å VITE

Enkleste adkomst til området er fra Romsdalen, men det går også flere turstier med godt utbygd hyttenett inn i Brøstdalen. Området kan derfor også nås både fra Vermedalen, Langdalen, Bjorli og Trollstigen.

MER INFO

Reinheimen Nasjonalpark

"Hundebua", Foto: Thomas Rødstøl, Statens Naturoppsyn03 / 09-2009, Foto: Kjetil Bakken30/8-2009, Foto: Kjetil BakkenAlteret med Mebotnen og Hattan, Foto: RomsAlteret mellom Vermedalen og Brøstdalen, Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alteret og Mebotnen, Foto: RomsAlteret, ein steinkonstruksjon som ligg i dalbotnen mellom Borga og Hattan. , Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alterhøa sett fra Hattan, Restjønna nede til høyre, Foto: RomsAlterhøa sett fra Slettafjellet, Foto: Solveig Brøste SlettaAlterhøa sett fra Slettafjellet, Foto: Solveig Brøste SlettaAlterhøa til høyre og Borga til venstre sett fra Verma Avmarsj fra Jervebua, Foto: Roms