LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D

Verma og Vermedalen

ADKOMST

Vermedalen er tilgjengelig fra Sletta, Trollstigen eller fra Førholen.

GREIT Å VITE

Anleggsvei inn til Langvatnet, men denne er stengt for alminnelig trafikk. Store deler av Vermedalen er vernet gjennom Reinheimen Nasjonalpark.

MER INFO

Reinheimen Nasjonalpark

 Knollen med Knollstaua.På Nyløvolds grunn, høyt oppe i lia helt oppe under snaufjellet står det et gammelt sel som kalles Knollstaua. Det er nå (1952) til nedfalls. I 1932 var det helt og brukbart.Selet ble bygget i 1854. Iallfall finnes ei fjøl hvor på det står skrevet: dette Hus var opsæt 1854 Nils - Denne Nils må være den daværende eier av Nyløvold, Nils O. Nyløvold., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek) Knollen med Knollstaua.På Nyløvolds grunn, høyt oppe i lia helt oppe under snaufjellet står det et gammelt sel som kalles Knollstaua. Det er nå (1952) til nedfalls. I 1932 var det helt og brukbart.Selet ble bygget i 1854. Iallfall finnes ei fjøl hvor på det står skrevet: dette Hus var opsæt 1854 Nils - Denne Nils må være den daværende eier av Nyløvold, Nils O. Nyløvold. , Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alnessetra 1953, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alnessetra 1955, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alnessetra 1980, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Alteret med Mebotnen og Hattan, Foto: RomsAlterhøa sett fra Hattan, Restjønna nede til høyre, Foto: RomsAndreasmåna 1970, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Andreasmåna 1977, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Andreasmåna fjøset 1954, Rauma bibliotek, Normannsamlinga, Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)Bjørnabottvatnet med Bjørnabottinden, Foto: RomsBrulisætra 1922, Rauma bibliotek, Normannsamlinga., Foto: Andreas Normann (Rauma Folkebibliotek)