LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

I sorteringsfeltet over vil du kunne sortere i naturattraksjonene i Romsdalen. Listen over naturattraksjoner vil bli utvida etterhvert som mer informasjon registreres.

Flere naturattraksjoner

"Farmene i Amerika er små i forhold til de her i Norge. Det kan du se på de store kvite fossene med mjølk som sendes nedover fjellsidene her i Romsdalen."


Mongefossen juni 2010, foto: Thomas Rødstøl
Romsdalen består av naturattraksjoner i alle kategorier - mange av dem er knytta til isens og vatnets arbeid med å forme dette spesielle landskapet.
Det er registrert naturattraksjoner  innen mange kategorier som i hovedsak kan deles inn i følgende undergrupper:

Rester fra istiden

Det er mange spor i naturen fra siste istid. Morener, eskere og dødisgroper er avsetninger og formasjoner som kan gi informasjon om isens bevegelse.

Vannets arbeid

Vannet har utrolig kraft når det får jobbe over tid. Det er jettegrytene og andre formasjoner et bevis på.

Fosser og spesielle elvestrekninger

Både på grunn av høydeforskjell fra innland til kyst og på grunn av mange hengende daler, får vi mange flotte fossefall og elvestrekninger. Alt etter hvor vatnet stammer fra, har de ulik størrelse etter nedbør og smelting.

Fjellparti og utsiktspunkt

Ulike fjellparti har fått sitt eget navn og gjerne også sin egen historie som er vel verd å ta vare på.