LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

Foreløbig er kun fiske i fjellvatn registrert. Over kan du sortere i opplysninger om fiskevatn.

Fiske

Det florerer med muligheter for fiske i Romsdalsnaturen. Her finnes en mengde fiskevatn - både lett tilgjengelige og mange langt til fjells. Fjorden kan brukes til fiske enten fra båt eller fra land langs den lange kystlinja med gode fiskeplasser. I tillegg til dette har vi flere lakseelver.


Fiske på Romsdalsfjorden, foto: romsdal.com

Romsdal og tilgrensende fjellområder har mange vatn og elver, i tillegg skjærer  Romsdalsfjorden innover landskapet. Dette gir ypperlige muligheter for fiske.


Fiske i sjø

I fjorden er det fritt fiske for alle. Det er ikke krav om fiskeravgift eller fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. I fjorden er det vanlig med både ørret, laks, torsk, sei, bleike, makrell og sild.


Fiske i vatn og elver i fjellet

Fiske i elver og fjellvann krever som regel innløsning av fiskekort fra grunneier fra fylte 16 år.Det er som regel ulike korttyper om man ønsker å fiske med stang, oter eller garn.


Fiske i lakseførende elver

Den største elva er Rauma, som er lakseførende i en lengde på 42 km. Laksefisket åpner 1. juni. Fiske i elver og fjellvann krever som regel innløsning av fiskekort fra grunneier. Den som har fylt 16 år og vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift til staten. Laksen i elvene har fiskeparasitten Gyrodactylus salaris. Alle fiskere, kanopadlere og andre må derfor følge retningslinjer om desinfisering av utstyr. Vassdrag i Rauma vil bli rotenonbehandla mot parasitten i 2013.