LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Skorgedalen, Fuglehaugen, oppdatert 15.02 17:05 (romsdal.com)

Stikvalitet og gradering fotturer

Stikvalitet

 • Sti
  Tråkk eller sti som ikke er tilrettelagt eller merket. På Romsdalsfjella kartet er disse markert med svart stipling.
 • Tursti
  Sti av god kvalitet og med relativt god merking. På Romsdalsfjella kartet er disse markert med rød stipling.
 • Merket tursti
  Sti av god kvalitet, med god merking og tilrettelagt parkering. Disse turstiene har også et
  regelmessig vedlikehold (DnT standard). På Romsdalsfjella kartet er disse markert med heltrukken rød strek.

Gradering

 • Grønne turer
  Enkelt terreng med lite stigning. Alle beveger seg sikkert.
 • Blåe turer
  Enkelt terreng med enkelte brattere passasjer og muligens noe spenstige omgivelser.
 • Røde turer
  Brattere passasjer med klyving, der det kan være behov for å bruke hendene til støtte. Ikke utsatt.
 • Svarte turer
  Kan inneholde punkter med utsatt klyving, enkelte vil kanskje foretrekke tau på korte passasjer