LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

Sorteringen over kan brukes til å få oversikt over de ti kirkene som er registrert.

Kirker

Mellom fjordene og fjellene ligger bygder og tettsteder rike på kulturhistoriske turmål. Her finnes for eksempel Romsdals eneste gjenværende stavkirke i Rødven og Rauma er kjent for en kirkekommune der hver bygd har sin kirke.


Rødven Stavkirke, foto: Ukjent, gjengitt med tillatelse fra Rauma turistkontor

Stavkirke

En stavkirke er en kirke bygget av tre med en bærende konstruksjon av staver. Stavkirkene er regnet for å være blant de viktigste representanter for europeisk middelalderarkitektur i tre, og i  middelalderen var det antakelig over 1000 stavkirker i Norge. I dag er det bare bevart 28 stavkirker i Norge.

Kirke

I Romsdalen er det mange flotte kirker, de fleste er bygd på det stedet de står i dag, men både Grytten kirke og Kors kirke er flyttet fra sin opprinnelige plass.

Kapell

Et kapell er et vigslet kirkehus som kan fungere som kirke for en del av et sogn.

Kirkegårder

Her er registrert kirkegarden som ikke ligger ved en kirke. Det er registrert kirkegårder / gravplasser som er i aktiv bruk eller er nedlagt.