LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Berillvatnet, mot Taskedalshornet, oppdatert 22.02 16:50 (romsdal.com)

Status og tilstand for kulturminner

Dette dokumentet beskriver hvordan kulturminnene er kategorisert, hvilken status de er satt til å ha, hvilken tilstand de er i og hva som var den opprinnelige funksjonen til kulturminnet. Opplysninger er hentet fra SEFRAK, Askeladden og andre undersøkelser. Noen opplysninger er basert på opplysninger fra interesserte personer.

Status

Kulturminnene er kategorisert etter status. Vurdering er gjort av dugnadsfolk og ikke av fagutdanna.
 • Ingen status
  Det er ikke definert en status
 • Lokal status
  Kulturminnet er mest interessant for lokalkjente
 • Regional status
  Kulturminnet forventes å ha interesse i Midt-Norge
 • Nasjonal interesse
  Kulturminnet forventes å ha interesse for hele Norges befolkning
 • Internasjonal interesse
  Kulturminnet forventes å ha interesse også internasjonalt

Tilstand

Tilstand beskriver hvilken tilstand kulturminnet er i.
 • Tapt
 • Kun ruiner
 • God
 • Veldig god
 • Fjernarkivert