LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

Pr nå registrert bare to sykkelturer. Over kan du sortere etter hvilke veger du vil sykle etter, hva underlag og vanskelighetsgrad. Turene er oppgitt med den mest traffikerte vegen og det dårligste underlaget. Les mer om turtyper og graderinger her.

Sykkelturer

Romsdalen har fått flere flotte steder å sykle på, takket være utbygging av gang- og sykkelvelg, men også på grunn av vegutbygginger som har gjort "gamlevegene" til fine sykkelstrekninger. Noen sykler også langs hovedvegene, men da er det lurt å finne tider på døgnet når det er liten trafikk. Hovedvegene fra Ålesund  og Molde til Åndalsnes og Dombås har mye tungtransport, så det er ikke tilrådelig å sykle her med barn.


På sykkel i flott landskap., foto: Børge Østigård
I denne portalen presenteres turene med turbeskrivelse, bilder og med gradering og kategorisering. Det er også mulig å få turene vist i en 3D modell. Inne på de enkelte områdene kan turene vises på kart, mens denne siden gir ulike søkemuligheter etter turer. Sykkelturene er ikke merket, siden de følger etablerte veger og stier.

Sykkelturene vil kunne gå innom alle typer veg. Den enkelte tur er lagt under den mest trafikkerte vegtypen den er innom. En sykkeltur som i hovedsak går langs skogsveg, men der du må sykle en stykke på hovedveg, vil dermed komme i turtype hovedveg.

Hovedveg

Sykkelturen er innom hovedvegene fra Ålesund  og Molde til Åndalsnes og Dombås.

Sideveg

Sykkelturen går etter bilveger som er sideveger til hovedvegene som er mindre traffikert.

Sykkel-/gangveg

Sykkelturene går etter opparbeidete turstier eller sykkel-/gangveger opparbeidet av Statens vegvesen.

Skogsveg

Sykkelturen går etter skogsveger. Skogsvegene kan ha låste bommer/grinder der du må løfte sykkelen over.

Sti

Sykkeltur som ikke har opparbeidet sti.