LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

I sorteringa over kan du få mer oversikt over mulighetene for fiske.

Vatn

Romsdalen byr på en mengde flotte fjellvatn og tilhørende elver, der en kan fiske etter fjellørret. Dette er et fiske som er åpent for alle, forutsatt at en løser fiskekort i de vatna som behøver dette. I enkelte vatn er det også fritt fiske.


Vermetinden sett fra vestenden av Langvatnet, foto: Jørn Nes
Ved å få inn på hver enkelt vatn, vil du få opplysning om fiskekort, hva slags redskap som kan brukes og om det er båt til leie. Disse opplysningene baserer seg på informasjon fra forvaltere / eiere av vatna. Siden dette er opplysninger som blir endra, tar vi forbehold om at det har skjedd endringer som ikke er medkommet.

Fiskekort

De fleste vatn har fiskekort. Sjekk opp om hvor du kan kjøpe kort for det enkelte vatn og sett deg inn i bestemmelsene om fiskeredskap og andre forhold.