LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D

Informasjon om kulturminnet

Posisjon

Åndalsnes

Rauma

434999 - 6934154

62,532639 - 7,736839

Kategorisering

Kulturminne

Kavlebru/Bru/Vad

Sogge

1934

Sogge

4 Veldig god

2 Lokal posisjon

Punkt

1

Ikke vernet

Sogge

Sogge bru

I dag er Sogge bru ei stålfagverksbru. Det har vore fleire generasjonar bruer over elva her. I 1877 vart det oppført ei 60 meter lang mastebru, men ho vart borte i flom i 1895 eller 1896. Ny bru kom i 1903 eller 1904. Det var ei trebru bygd på steinkar.

I 1934-1937 vart denne brua ombygd til dagens bru. Kara vart breiare, treverket vart fjerna og jernkonstruksjonen vart laga til.

Brua går over Rauma elv, - frå Aak-sida til Sogge. Brua går nesten vinkelrett på dagens vegline på Aak-sida.