LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

I sorteringen over kan du lete fram til kulturminner etter om de har lokal eller nasjonal status, hvilken tilstand de er i og hvilken type kulturminne det er.Les mer om status og tilstand her.

Flere kulturminner

Romsdalsfjella har vært brukt i uminnelige tider. Kulturminner vitner om strevet i tidligere tider for å skaffe mat, klær og ly for å overleve.


Eidssetra, foto: Hans Leidulv Hunnes
I høyfjellet finner vi spor etter dyregraver til villrein, og oppmurte steinbuer har vært brukt til fangst og ferdsel helt fram til våre dager. En rekke seterstøler med tilhørende kulturlandskap er også flotte turmål. Nede i bygdene har vi også mange kulturminner fra tidligere bosetninger.
Det er registrert kulturminner innen mange kategorier som i hovedsak kan deles inn i følgende undergrupper:

Jakt og fangst

Dyregraver, ledegjerder og bogåstø

Bosetting og levesett

Gjenstandsfunn, tufter, graver, ristning

Samferdsel

Veg, bru, vad, jernbane, veimerke

Landbrukets kulturlandskap

Setrer, slåttemark, utløer, tun, gjerder, dyrkningsspor, grensemerker

Industri / bergverk

Slaggforekomst, kullgrop