LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

Vi har ikke registrert noen opplysning om elvene enda.

Elver

Ingen lyd gir mer ro til sjelen enn rennende vatn.


Laksefiske Rauma, foto: Andreas Normann
Romsdalen har mange elver, mest kjent er Rauma elv som var nasjonalt kjent som lakseelv før den ble angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. De lakseførende elvene skal behandles på nytt i 2011 / 2012. Det er viktig at alle besøkende tar hensyn til dette og desinfiserer utstyr til fisking, samt kanoer og kajakker før bruk. Det vil bli restriksjoner på fiske i forbindelse med behandlingen.

Lakseførende vassdrag

Dette er vassdrag som renner ut i fjorden og dermed har oppgang av laks og sjøørret.

Vassdrag med fjellørret

Elver mellom de ulike fjellvatn.