LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Rådhuset, mot Grand Hotell og Romsdalen, oppdatert 22.02 17:01 (romsdal.com)

Ferdselsregler

Innledning

I skog og fjell er det, i henhold til Allemannsretten, tillatt å ferdes til fots hele året. Når marka er frossen eller snødekt, kan en også ferdes på åker og eng.

Retten til fri ferdsel og opphold i naturen forutsetter at en ferdes og opptrer hensynsfullt og varsomt, slik at det ikke voldes skade eller ulempe for andre.
Allemannsretten
Fiske i Alnesvatnet

Ferdselsregler

Under er det gitt en del generelle regler for hvordan du kan ferdes og samtidig bidra til å bevare den flotte naturen i Romsdalen:
 • Parker i størst mulig grad på merkede parkeringsplasser, og aldri slik at du hindrer annen ferdsel eller skader grunnen
 • Gjerder i utmark kan krysses, men ikke skad gjerdene. Bruk tilrettelagte krysningspunkter om det finnes og lukk alltid grinder
 • Romsdalen har mange vernede områder. Les reglene for disse og respekter dem
 • Ta gjerne med hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august. Det er til enhver tid eiers ansvar å holde hunden under kontroll
 • Vis hensyn til dyre- og fugleliv, spesielt i yngle- og hekkeperioder
 • Det er lov å plukke ville bær og blomster, sopp og nøtter i utmark
 • Du kan tenne bål når du er på tur, men ikke i eller i nærheten av skog i perioden 15. april til 15. september. Ikke skad trær når du skal finne ved, og bruk grue slik at underlaget ikke blir skadet
 • Vis respekt for vardene, de viser vei. Bygg derfor ikke varder unødig
 • I sjøen er det fritt fiske for alle. Barn under 16 år får i tillegg fiske gratis med stang i ferskvann (unntatt vassdrag med laks og sjøørret). Personer over 16 år må ved fiske i ferskvann ha løst fiskekort der dette er påkrevd
 • Enkelte vassdrag er smittet av lakseparasitt. Ikke bidra til å spre smitte. Dette skjer hvis vann blir overført
  mellom vassdrag med vannflasker, kanoer, fiskeutstyr eller annet
 • Oppfør deg slik at naturen bevares, og ta alltid med deg søppel tilbake.