LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

Jaktopplysninger er ikke registrert enda.

Jakt

Det spesielle ved å gå på jakt er at du må gå i dyrenes fotspor - ikke etter stier oppgått av mennesker


Trollstigreinen, foto: Vegard Lødøen
I Romsdal og tilgrensende fjellområder er det et rikt dyreliv. Dette gir ypperlige muligheter for jakt og fiske. Retten til å drive både jakt og fiske tilhører som hovedregel
grunneiere, og tillatelse til jakt og fiske gis som regel gjennom kjøp av jakt- eller fiskekort. Småviltjakt starter som regel i september og varer fram til jul. Reinsjakta
starter i slutten av august og varer ut i september, mens hjort- og elgjakta starter i september og varer til i desember.

Småviltjakt

Jakt etter fugl og hare. Det kreves registrering i jegerregisteret og betalt jegeravgift for inneværende år. Jakt på småvilt
krever ikke jaktprøve, men det må løses jaktkort hos grunneier.

Storvilt

I Rauma blir det jaktet på følgende storvilt: Rein, elg, hjort og rådyr.  Det kreves registrering i jegerregisteret, betalt jegeravgift for inneværende år og godkjent storviltprøve. Grunneiere fordeler kort, gjerne etter en søknadsomgang med søknadsfrist eller via anbud.