LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Hersla, mot Nonstinden, oppdatert 28.03 14:28 (romsdal.com)

Kulturminner

Romsdalsfjella har vært brukt i uminnelige tider. Tar vi oss tid til å oppsøke minnene fra tidligere tider, får vi egen respekt for det som de før oss har utført.


Kors gamle kirkegård, foto: romsdal.com

I sorteringen til venstre kan du lete fram til kulturminner etter om de har lokal eller nasjonal status, hvilken tilstand de er i og hvilken type kulturminne det er.Les mer om status og tilstand her.


I høyfjellet finner vi spor etter dyregraver til villrein, og oppmurte steinbuer har vært brukt til fangst og ferdsel helt fram til våre dager. En rekke seterstøler med tilhørende kulturlandskap er også flotte turmål. Nede i bygdene har vi også mange kulturminner fra tidligere bosetninger, vi har kirker som det siste årtusen preget mye av livet til de som bodde her og vi har museum som har samla opplysninger om ulike tema.

Kirker

Romsdalen har mange kirker. I portalen har vi sortert opplysningene etter stavkirke, kirke, kapell og gravsted.

Museum

Det er registrert fire museum inne på portalen.

Andre kulturminner

Her finner vi rester etter tidligere levesett, både innen samferdsel, landbruk, industri, forsvar, jakt, fiske og bosetting.