LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN
WEBKAMERA
Hersla, mot Nonstinden, oppdatert 15.02 16:37 (romsdal.com)

Maler

Romsdal.com prosjektet utarbeider og utgir dokumenter og retningslinjer som kan være nyttig for enkeltpersoner, lag og organisasjoner som arbeider planlegging og tilrettelegging av turer og kulturminner. Målsetningen er at disse retningslinjene kan komme til nytte og sikre ensartet og god standard på arbeidet som utføres knyttet til merking og tilrettelegging.

Dokumentene er fritt tilgjengelig på denne siden for tilrettelegging av turer og kulturminner i området som dekkes av Romsdal.com.

Dokumenter som er utarbeidet så langt omfatter:
Ferdselsregler
De viktigste rettighetene og pliktene som turgåer i Romsdalen. Anbefales hengt opp på informasjonstavler i starten av turstier og på parkeringsplasser.
Retningslinjer for tilrettelegging og merking
Nyttig informasjon og retningslinjer for organisering av prosjekt knyttet til tilrettelegging og merking av turstier og kulturminner i Romsdalen.
Vedlegg I, Skiltplan
Vedlegg til Retningslinjene som viser de ulike skiltene som er tilgjengelig for merking av turstier og kulturminner.
Vedlegg II, Bestillingsskjema skilt
Vedlegg til Retningslinjene for bestilling av skilt via Nordveggen. Viktig at navn blir riktig utfylt!
Vedlegg III, Timeliste
Vedlegg til Retningslinjene for tilrettelegging og merking. Timeliste som brukes for å dokumentere dugnadstimer med tanke på søknader og spillemidler m.m.
Mal for avtale med grunneiere
Mal for standardisert avtale med grunneiere knyttet til tilrettelegging av turstier.