LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D
FINN

I sorteringsfeltet over vil du kunne sortere i naturattraksjonenen i Romsdalen.

Naturattraksjoner

Juratind, Kirketaket, Hornet, Breitind..  Jeg har vært på dem alle.  Jeg har kjent kuldegradene bite  innover Vermedalen, og sett fjellet speile seg i Bispevatnet.  Jeg har lagt sløyfer i pudderet på  Alnestind og sett bukkeflokken i trav gjennom Mongebotn.   "Naturopplevelser", heter det. Men det slår meg hver gang, at de  fineste opplevelsene i livet er det egentlig helt umulig å beskrive.
Stein P.


Åndalsnes med Hornet og Store Trolltind, Norafjellet i midten, foto: Roms

I sorteringsfeltet til venstre vil du kunne sortere i naturattraksjonenen i Romsdalen.


Fjell

På portalen er det registrert 353 fjell, så her er et mangfold av avrunda koller i indre strøk til bratte tinder med stupbratte vegger i ytre strøk. Felles for alle fjell, er at de er mulig å bestige, selv om lengde og vanskelighet varierer veldig. Hver turgåer må derfor vurdere egen ferdighet og forholda den enkelte dag, før han velger fjell som skal bestiges.

Vatn

Det er registrert 164 vatn av ulik størrelse.

Elver

Romsdalen har mange elver - både som renner mellom ulike vatn, eller som munner ut i fjorden.

Andre naturattraksjoner

Romsdalen består av naturattraksjoner i alle kategorier - mange av dem er knytta til isens og vatnets arbeid med å forme dette spesielle landskapet.