LOGG INNNY BRUKER
Topp bilde
Romsdal i 3D

Stabbeskaret

Tid, en vei uten pause
2 t 30 min
Lengde på turen en vei
5.2 km
Samlet stigning
804 m
Merket tursti
Merket
JaFeMaApMaJuJuAuSeOkNoDe

Turdata

Trollstigen

Rauma

Fjelltur

Merket tursti

704 moh

1 431 moh

Startposisjon

Stigrøra

6925425 - 431073

62.45360 - 7.66406

704 moh

Stabbeskaret

Populær tur inn til Trolltindene der en får utsikt ned i Romsdalen i skaret mellom Stabben og Semletind. Turen går mye i ur og gir et flott skue innover Trolltindene.

Slik går turen

Følg Fv 63 Trollstigvegen. Parker utenfor kafeen på Trollstigen, i turistsesongen bruk plassen lengst borte fra resturanten. Følg gangveg som krysser elva ved bygget og mot utkikksplassen. Ta av på godt merket sti opp til høyre, like før gangvegen begynner å gå ned trapper til utkikken. Kort bratt parti sikret med kjetting leder opp til et platå med anleggsveg som leder inn mot elva som kommer fra Stigbotn.

Bratt oppstigning til høyre for elva leder opp til Stigbotn. Herfra er stien tydelig merket med varder. Følg høyrekanten av Stigbotn først, før den krysser over ura til venstrekanten av Stigbotn. Herfra er det slak stigning oppover til en rygg som følges innover til ei ny grov ur med bratt stigning. Følg vardene opp gjennom ura til terrenger legger seg litt igjen. Følg en senking i ura videre oppover til en ser baksiden av Trolltindene. Herfra følges dalen over en liten bre, og deretter ura til venstre for breen videre innover til frokostplassen. Frokostplassen ligger helt på kanten til venstre i laveste punktet før det går opp igjen mot Trolltindene.

Fortsett oppover ryggen mot Semletind og opp i skaret (laveste punktet) mellom Semletind og Stabben.

Det er og mulig å fortsette innover til Bruraskaret der en kan se ned selve Trollveggen. Stien inn dit tar av til venstre et par hundre meter før skaret.

3D skisse av StabbeskaretNinjo på vei mot stabbeskaret, Foto: Kjell Magne Hagen